หน้าหลัก > นโยบายร้านค้า
นโยบายร้านค้า

1. ร้านค้าออนไลน์ของ บริษัท วินทิเกรท ไบโอเทค จำกัด นี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อยที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการจำหน่ายต่อ หากผู้ซื้อท่านใดต้องการรับหนังสือกำกับ หรือเอกสารใดๆ นอกจากใบเสร็จรับเงิน หรือต้องการสั่งซื้อสินค้าเพื่อไปจำหน่ายต่อ กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัท ตามช่องทางที่แจ้งไว้ ในหัวข้อ "ติดต่อเรา"
 

2. กรณีสั่งซื้อสินค้าแล้วพบข้อบกพร่องใดๆ ของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หากได้รับแจ้งภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.